Giờ là một chuỗi cafe lớn mạnh của Nova FnB, Nova Land, Nova Group.