Quận 7 Panorama

Quận 7 Panorama

Toàn cảnh Quận 7 nhìn từ tòa nhà Prudential.

Read EXIF?

Photo Stats:

Loading chart...