Quán nước Bà Nga

Quán nước Bà Nga

Một quán nước / quán chè / cà phê bệt của người Bắc.