Tòa nhà ở đầu đường Nguyễn Cơ Thạch, hay còn gọi là Sala.