Self-confidence

Self-confidence

Tự tin vào bản thân / Trở thành người bạn muốn / Biết ước mơ / Dream-big / Cờ vua / Chốt trở thành Vua / Chess / Pawn becomes King.