Sending Love Sign

Sending Love Sign

Một cô gái đang thả tim, bối cảnh trong một khu đô thị hoa lệ.

Camera: FUJIFILM-X100V
Focal: 33.0 mm @ f2.5
ISO: 2000
Shutter Speed: 1/25