Đâu đó ở miền Bắc, chụp khi đi lang thang du lịch.