Một fan hâm mộ đi theo chủ nghĩa tối giản của Steve Jobs trên bàn làm việc.