Sun World Ha Long Ferris Wheel

Sun World Ha Long Ferris Wheel

Vòng đu quay khổng lồ ngắm toàn cảnh thành phố Hạ Long.