Tháp Nghinh Phong, Phú Yên, trong một buổi trưa nắng

Tháp Nghinh Phong, Phú Yên, trong một buổi trưa nắng

Tháp Nghinh Phong, Phú Yên, trong một buổi trưa nắng