Hiện trường vụ tai nạn của những chiếc xe... đồ chơi.