Nhìn ra cửa sổ máy bay trên một chuyến bay (TP. Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng).