Thịt nguội trên quầy thức ăn tự chọn

Thịt nguội trên quầy thức ăn tự chọn

A jambon dish on a table, in a buffet, on a boat.

Camera: FUJIFILM-X100V
Focal: 23.0 mm @ f3.2
ISO: 160
Shutter Speed: 1/163