Thuyền đánh cá cập bến

Thuyền đánh cá cập bến

Thuyền đánh cá cập bến mang về nguồn hải sản tươi ngon, bên cạnh đó là những người phụ nữ chờ chung tay phân nhóm những mẻ cá vừa về tới.

Camera: SONY-ILCE-7RM3
Focal: 85.0 mm @ f2.8
ISO: 100
Shutter Speed: 1/320