Sau cơn mưa tưới mát những ngọn cỏ xanh, những đám mây còn phủ trên ngọn đồi phía xa.