Vách đá ở Mũi Đại Lãnh

Vách đá ở Mũi Đại Lãnh

Vách đá ở Mũi Đại Lãnh, Phú Yên.