Cửa hàng dược phẩm Watsons nhìn rất chuyên nghiệp.