Quán cafe kokai này thì không nổi tiếng lắm nhưng cái quote thì hay ghê.