Bộ quà tặng giới hạn nhân dịp X-Men tài trợ giải đua F1.