Xe máy Grab Bike giao thông trên đường.

Xe máy Grab Bike giao thông trên đường.

Motorbike on the road.