Không dễ tìm được những khung cảnh yên bình và nhẹ nhàng như chỗ này. Mặc dù hơi xa... =))))