Tấm shelf-talker (trang trí quầy kệ) của ZaloPay treo trong quầy nước uống.