Bảo Lê Ca

Bảo Lê Ca

Leica M1.

Trong một thế giới ai nấy đều mong muốn thỏa mãn tức thời, thì tất cả những gì một người cần để vượt trội hơn phần lớn đối thủ trong cùng lĩnh vực là tư duy lâu dài và hành động nhất quán.