Alex Nguyen

Alex Nguyen

An old man loving to code and take photos.
Ha Long City Light Trail

Ha Long City Light Trail

View
Night-scape Photography - Ha Long Bay

Night-scape Photography - Ha Long Bay

View
A lone boat / Night-scape

A lone boat / Night-scape

View
Một hòn non bộ ở Vịnh Hạ Long vào ban đêm

Một hòn non bộ ở Vịnh Hạ Long vào ban đêm

View
Thành phố Cẩm Phả

Thành phố Cẩm Phả

View
Vách núi đá ở Hang Luồn, Hạ Long

Vách núi đá ở Hang Luồn, Hạ Long

View
Chèo thuyền tham quan Hang Luồn, Hạ Long

Chèo thuyền tham quan Hang Luồn, Hạ Long

View
Cáp treo Sun Wheel, Hạ Long

Cáp treo Sun Wheel, Hạ Long

View
Phơi sáng tại Cầu Bãi Cháy

Phơi sáng tại Cầu Bãi Cháy

View
Ha Long City by Night

Ha Long City by Night

View