Tag: Ba Ria - Vung Tau

Con đường ven biển Vũng Tàu

Con đường ven biển Vũng Tàu

View
Vung Tau City Aerial View

Vung Tau City Aerial View

View
Mái ngói chùa Hang Mai

Mái ngói chùa Hang Mai

View
Làng bè Long Sơn

Làng bè Long Sơn

View
Thuyền đánh cá cập bến

Thuyền đánh cá cập bến

View