billboard

3 photos with this tag
Biển quảng cáo Lazada bên trên cửa hàng FPT Shop

Biển quảng cáo Lazada bên trên cửa hàng FPT Shop

Lazada View project
Out-of-home Huda @ Hà Tĩnh

Out-of-home Huda @ Hà Tĩnh

OOH View project
OOH Billboard by a real-estate brand

OOH Billboard by a real-estate brand

OOH View project