billboard

5 photos with this tag
Quảng cáo OOH ở sân bay Phú Quốc

Quảng cáo OOH ở sân bay Phú Quốc

OOH View project
Trụ quảng cáo ngoài trời tại một giao lộ

Trụ quảng cáo ngoài trời tại một giao lộ

OOH View project
Biển quảng cáo Lazada bên trên cửa hàng FPT Shop

Biển quảng cáo Lazada bên trên cửa hàng FPT Shop

Lazada View project
Out-of-home Huda @ Hà Tĩnh

Out-of-home Huda @ Hà Tĩnh

OOH View project
OOH Billboard by a real-estate brand

OOH Billboard by a real-estate brand

OOH View project