Bitexco Financial Tower

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

View
Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

View
Bitexco nhìn từ đường Nguyễn Huệ

Bitexco nhìn từ đường Nguyễn Huệ

View
Bên dòng kênh

Bên dòng kênh

View
Ngã rẽ vào Quận 1 và Hầm Thủ Thiêm

Ngã rẽ vào Quận 1 và Hầm Thủ Thiêm

View
Tòa nhà Bitexco

Tòa nhà Bitexco

View
Một buổi sáng tại Quận 1

Một buổi sáng tại Quận 1

View
Bitexco Tower

Bitexco Tower

View
Góc nhìn Bitexco Tower giữa các tòa nhà của Quận 1

Góc nhìn Bitexco Tower giữa các tòa nhà của Quận 1

View
Bitexco Financial Tower

Bitexco Financial Tower

View