Bức tượng

Tượng các thiên thần ở Vinhomes Central Park

Tượng các thiên thần ở Vinhomes Central Park

View
Cánh cửa dưới bóng cây

Cánh cửa dưới bóng cây

View
Relief of concrete gray wall with lines

Relief of concrete gray wall with lines

View
Dương xỉ cạnh tường gạch

Dương xỉ cạnh tường gạch

View
Bụi cây bên cạnh tường gạch

Bụi cây bên cạnh tường gạch

View
Grey Brick Wall

Grey Brick Wall

View
Bức tường

Bức tường

View
Gray Brick Wall

Gray Brick Wall

View
Bức tường đá

Bức tường đá

View
Smooth Sandstone Wall

Smooth Sandstone Wall

View