Cau Dat Farm

Đồi Chè Cầu Đất

Đồi Chè Cầu Đất

View
PhinDeli Cầu Đất Farm

PhinDeli Cầu Đất Farm

View
Wind turbine in Cau Dat farm

Wind turbine in Cau Dat farm

View
Inside Phin Deli in Cau Dat farm

Inside Phin Deli in Cau Dat farm

View