CGV

5 photos with this tag
Quảng cáo Coca-Cola trong rạp chiếu phim

Quảng cáo Coca-Cola trong rạp chiếu phim

cinema View project
A cinema ticket box

A cinema ticket box

quay ban ve View project
A cinema in a mall

A cinema in a mall

CGV View project
Pop-corn Factory in CGV Cinema

Pop-corn Factory in CGV Cinema

CGV View project