Tag: CGV

CGV Cinema

CGV Cinema

View
Ảnh chụp phơi sáng tại Vincom Center

Ảnh chụp phơi sáng tại Vincom Center

View
Rạp chiếu phim CGV

Rạp chiếu phim CGV

View
Cinema

Cinema

View
Quảng cáo Coca-Cola trong rạp chiếu phim

Quảng cáo Coca-Cola trong rạp chiếu phim

View
A cinema ticket box

A cinema ticket box

View
A cinema in a mall

A cinema in a mall

View
Pop-corn Factory in CGV Cinema

Pop-corn Factory in CGV Cinema

View