CGV

9 photos with this tag
Ảnh chụp phơi sáng tại Vincom Center

Ảnh chụp phơi sáng tại Vincom Center

Vincom View project
Rạp chiếu phim CGV

Rạp chiếu phim CGV

CGV View project
Cinema

Cinema

CGV View project
Quảng cáo Coca-Cola trong rạp chiếu phim

Quảng cáo Coca-Cola trong rạp chiếu phim

cinema View project
A cinema ticket box

A cinema ticket box

quay ban ve View project
A cinema in a mall

A cinema in a mall

CGV View project
Pop-corn Factory in CGV Cinema

Pop-corn Factory in CGV Cinema

CGV View project