Tag: cloud

Thị trấn giữa vùng đồi núi

Thị trấn giữa vùng đồi núi

View
Moon in the clouds

Moon in the clouds

View
Cảnh quang hồ Kootenay

Cảnh quang hồ Kootenay

View
Bầu trời tại hồ Kootenay

Bầu trời tại hồ Kootenay

View
Cậu bé nghịch nước hồ Kootenay

Cậu bé nghịch nước hồ Kootenay

View
Bến du thuyền tại Nhật Nguyệt Đàm

Bến du thuyền tại Nhật Nguyệt Đàm

View
Bầu trời soi bóng trên mặt hồ Kootenay

Bầu trời soi bóng trên mặt hồ Kootenay

View
Gành Đá Dĩa

Gành Đá Dĩa

View
Vẻ đẹp của hồ Kootenay

Vẻ đẹp của hồ Kootenay

View
Con thuyền lênh đênh trên biển

Con thuyền lênh đênh trên biển

View