construction site

1 photo with this tag
Một góc công trình xây dựng ở Hong Kong

Một góc công trình xây dựng ở Hong Kong

Hong Kong View project