Tag: cross-road

Ministop

Ministop

View
Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng

View
Chờ đèn giao thông tại một ngã tư

Chờ đèn giao thông tại một ngã tư

View
Phố Thuốc Bắc, Hà Nội

Phố Thuốc Bắc, Hà Nội

View
Đường phố trong một ngày mưa

Đường phố trong một ngày mưa

View
Red Traffic Light

Red Traffic Light

View