dang xay dung

11 photos with this tag
Trùng tu nhà thờ Đức Bà

Trùng tu nhà thờ Đức Bà

Nha Tho Duc Ba View project
Cầu Ba Son

Cầu Ba Son

cau Ba Son View project
Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành

cho Ben Thanh View project
Một chiếc cầu treo

Một chiếc cầu treo

cau Ba Son View project
Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Nha Tho Duc Ba View project
Vẻ đẹp lao động

Vẻ đẹp lao động

dang xay dung View project
Công trình ven sông

Công trình ven sông

building View project
Tượng Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà

Tượng Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà

Nha Tho Duc Ba View project
Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

dang xay dung View project
Các anh công nhân xây dựng tại một công trình

Các anh công nhân xây dựng tại một công trình

dang xay dung View project