Tag: dang xay dung

Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành

View
Ngã rẽ vào Quận 1 và Hầm Thủ Thiêm

Ngã rẽ vào Quận 1 và Hầm Thủ Thiêm

View
Cổng chính chợ Bến Thành

Cổng chính chợ Bến Thành

View
Một đoạn đường đang thi công

Một đoạn đường đang thi công

View
Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành

View
Một buổi sáng tại Quận 1

Một buổi sáng tại Quận 1

View
Tòa nhà xây dang dở nơi vắng người

Tòa nhà xây dang dở nơi vắng người

View
Under Construction

Under Construction

View
Trùng tu nhà thờ Đức Bà

Trùng tu nhà thờ Đức Bà

View
Cầu Ba Son

Cầu Ba Son

View