den chua

Mái ngói chùa Hang Mai

Mái ngói chùa Hang Mai

View
8 Towers at Fo Guang Shan

8 Towers at Fo Guang Shan

View
Các tòa tháp tại Phật Quang Sơn

Các tòa tháp tại Phật Quang Sơn

View
Fo Guang Shan

Fo Guang Shan

View
Towers of Fo Guang Shan

Towers of Fo Guang Shan

View
Fo Guang Shan (Kaohsiung, Taiwan)

Fo Guang Shan (Kaohsiung, Taiwan)

View
Nhiều người thắp hương tại một ngôi chùa

Nhiều người thắp hương tại một ngôi chùa

View
Thắp hương cầu nguyện

Thắp hương cầu nguyện

View
Elder man praying with incenses

Elder man praying with incenses

View
Thắng cảnh núi Đá Chồng

Thắng cảnh núi Đá Chồng

View