Tag: den do

Chờ đèn giao thông tại một ngã tư

Chờ đèn giao thông tại một ngã tư

View
Bầu trời vần vũ

Bầu trời vần vũ

View
Waiting at red light

Waiting at red light

View
Chờ đèn đỏ

Chờ đèn đỏ

View
Red Traffic Light

Red Traffic Light

View
Đậu xe chờ đèn đỏ dưới tán cây

Đậu xe chờ đèn đỏ dưới tán cây

View