Tag: Ganh Da Dia

Vui chơi tại Gành Đá Dĩa

Vui chơi tại Gành Đá Dĩa

View
Gành Đá Dĩa

Gành Đá Dĩa

View
Biển Phú Yên

Biển Phú Yên

View
Bãi đá tổ ong ở Gành Đá Dĩa

Bãi đá tổ ong ở Gành Đá Dĩa

View
Con thuyền lênh đênh trên biển

Con thuyền lênh đênh trên biển

View
Gành Đá Dĩa

Gành Đá Dĩa

View
Gành Đá Dĩa

Gành Đá Dĩa

View
Con thuyền trên biển

Con thuyền trên biển

View
Những chiếc thuyền thúng tại Gành Đá Dĩa

Những chiếc thuyền thúng tại Gành Đá Dĩa

View
Gành Đá Dĩa

Gành Đá Dĩa

View