Tag: Ha Long Bay

Reflection / Phản chiếu

Reflection / Phản chiếu

View
Cáp treo Sun Wheel, Hạ Long

Cáp treo Sun Wheel, Hạ Long

View
Phơi sáng tại Cầu Bãi Cháy

Phơi sáng tại Cầu Bãi Cháy

View
Ha Long City by Night

Ha Long City by Night

View
Thành phố Hạ Long

Thành phố Hạ Long

View
Con tàu trên Vịnh Hạ Long

Con tàu trên Vịnh Hạ Long

View
Sunset on Ha Long Bay

Sunset on Ha Long Bay

View
Hoàng hôn ngày rằm trên Vịnh Hạ Long

Hoàng hôn ngày rằm trên Vịnh Hạ Long

View
Vịnh Hạ Long nhìn từ đảo Ti-tốp

Vịnh Hạ Long nhìn từ đảo Ti-tốp

View
Đường đi bộ ra bến tàu Hang Sửng Sốt, Hạ Long

Đường đi bộ ra bến tàu Hang Sửng Sốt, Hạ Long

View