Tag: Ho Chi Minh

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

View
Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

View
Bến Bạch Đằng

Bến Bạch Đằng

View
City Skyline

City Skyline

View
Buildings of the city

Buildings of the city

View
Đường Lê Lợi

Đường Lê Lợi

View
Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

View
Đường Đồng Khởi vào một ngày vắng vẻ

Đường Đồng Khởi vào một ngày vắng vẻ

View
Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố

Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố

View
Thành phố chào đón bình minh

Thành phố chào đón bình minh

View