Ho Chi Minh

28 photos with this tag
Ho Chi Minh City Opera House

Ho Chi Minh City Opera House

Opera House View photo
Một góc Quận 7

Một góc Quận 7

Quan 7 View photo
Sunset

Sunset

building View photo
A Yamaha Nouvo Driver

A Yamaha Nouvo Driver

driver View photo
Cầu Thủ Thiêm 2

Cầu Thủ Thiêm 2

cau Thu Thiem View photo
Cầu Sài Gòn

Cầu Sài Gòn

Saigon Bridge View photo
Big Busy City

Big Busy City

Ho Chi Minh View photo
Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhìn về Ủy ban Nhân dân Thành phố

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhìn về Ủy ban Nhân dân Thành phố

Ho Chi Minh View photo
2-level bus city tour

2-level bus city tour

city View photo
Ho Chi Minh Skyline from District 7

Ho Chi Minh Skyline from District 7

Ho Chi Minh View photo