Tag: incense

Nhiều người thắp hương tại một ngôi chùa

Nhiều người thắp hương tại một ngôi chùa

View
Thắp hương cầu nguyện

Thắp hương cầu nguyện

View
Elder man praying with incenses

Elder man praying with incenses

View
Thắp hương tại chùa

Thắp hương tại chùa

View
Thắp nhang

Thắp nhang

View
Thắp hương

Thắp hương

View
Colourful Incense Sticks

Colourful Incense Sticks

View
Old woman prauing with incenses in her hands

Old woman prauing with incenses in her hands

View
Man burns incense

Man burns incense

View