Tag: Khanh Hoa

Công viên ven biển

Công viên ven biển

View
Mặt trời vừa mọc trên Vịnh Cam Ranh

Mặt trời vừa mọc trên Vịnh Cam Ranh

View
Tượng tình nhân biết đi Ali và Nino tại The Arena Cam Ranh

Tượng tình nhân biết đi Ali và Nino tại The Arena Cam Ranh

View
Mây phủ đảo Bình Hưng

Mây phủ đảo Bình Hưng

View