Tag: lau dai

The Chiang Kai-shek Memorial Hall

The Chiang Kai-shek Memorial Hall

View
Hành lang trong Đại Nội Huế

Hành lang trong Đại Nội Huế

View
Lâu đài cổ tích tại VinWonder vào buổi tối

Lâu đài cổ tích tại VinWonder vào buổi tối

View
Lâu đài Grand World

Lâu đài Grand World

View
Lâu đài cổ tích VinWonder

Lâu đài cổ tích VinWonder

View
Fairytale Castle

Fairytale Castle

View
Tòa lâu đài trong một góc nhìn của camera

Tòa lâu đài trong một góc nhìn của camera

View