My Son

11 photos with this tag
Quần thể Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

Quần thể Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

Thap Cham View project
Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

Thap Cham View project
Tháp chàm rêu phong phủ khắp

Tháp chàm rêu phong phủ khắp

Thap Cham View project
Tàn tích Tháp Chàm trên đồi xanh

Tàn tích Tháp Chàm trên đồi xanh

Thap Cham View project
Tòa tháp cổ của vương triều Champa

Tòa tháp cổ của vương triều Champa

Thap Cham View project
Tháp Chàm cổ kính giữa rừng xanh

Tháp Chàm cổ kính giữa rừng xanh

Thap Cham View project
Chòi xanh trên tường đá

Chòi xanh trên tường đá

My Son View project
Cây xanh trên đá

Cây xanh trên đá

My Son View project
Tháp chàm huyền bí

Tháp chàm huyền bí

My Son View project
Vẻ đẹp trầm mặc của Tháp chàm

Vẻ đẹp trầm mặc của Tháp chàm

My Son View project