Tag: nguoi cao tuoi

Bác tài xế Grab lớn tuổi ngồi đọc báo

Bác tài xế Grab lớn tuổi ngồi đọc báo

View
Elder man praying with incenses

Elder man praying with incenses

View
Elder Couple And A Puppy

Elder Couple And A Puppy

View
Thắp hương

Thắp hương

View
Người đàn ông chơi quần vợt

Người đàn ông chơi quần vợt

View
Old woman prauing with incenses in her hands

Old woman prauing with incenses in her hands

View
Bác bảo vệ ngồi trông xe

Bác bảo vệ ngồi trông xe

View
An Elder Doing Morning Exercise

An Elder Doing Morning Exercise

View
Hai người đàn ông đang trò chuyện

Hai người đàn ông đang trò chuyện

View
Xích lô trên phố

Xích lô trên phố

View