Nui Phu Si

2 photos with this tag
Núi Phú Sĩ khi trời lập Đông

Núi Phú Sĩ khi trời lập Đông

Fuji View project
Chùa Chureito, núi Phú Sĩ

Chùa Chureito, núi Phú Sĩ

Japan View project