Ong Bau

4 photos with this tag
Cà phê Ông Bầu

Cà phê Ông Bầu

Ong Bau View project
Người tiêu dùng ngồi trên xe mua cafe Ông Bầu

Người tiêu dùng ngồi trên xe mua cafe Ông Bầu

Ong Bau View project
Cây dù trưng bày của quán Ông Bầu

Cây dù trưng bày của quán Ông Bầu

umbrella View project
Ong Bau Cafe

Ong Bau Cafe

Ong Bau View project