pagoda

5 photos with this tag
Cổng Torii Đền Arakura Sengen

Cổng Torii Đền Arakura Sengen

Japan View project
Đền thờ Arakura Fuji Sengen

Đền thờ Arakura Fuji Sengen

Japan View project
Chùa Chureito, núi Phú Sĩ

Chùa Chureito, núi Phú Sĩ

Japan View project
Hoi An's Architecture

Hoi An's Architecture

Hoi An View project
Một góc mái đình chùa

Một góc mái đình chùa

pagoda View project