Tag: phong canh

Con tàu trên Vịnh Hạ Long

Con tàu trên Vịnh Hạ Long

View
Sunset on Ha Long Bay

Sunset on Ha Long Bay

View
Hoàng hôn ngày rằm trên Vịnh Hạ Long

Hoàng hôn ngày rằm trên Vịnh Hạ Long

View
Vịnh Hạ Long nhìn từ đảo Ti-tốp

Vịnh Hạ Long nhìn từ đảo Ti-tốp

View
Đường đi bộ ra bến tàu Hang Sửng Sốt, Hạ Long

Đường đi bộ ra bến tàu Hang Sửng Sốt, Hạ Long

View
Thạch nhũ trong Hang Sửng Sốt, Hạ Long

Thạch nhũ trong Hang Sửng Sốt, Hạ Long

View
Hang Sửng Sốt, Hạ Long

Hang Sửng Sốt, Hạ Long

View
Vách đá tại Mũi Đại Lãnh

Vách đá tại Mũi Đại Lãnh

View
Vách đá tại Mũi Đại Lãnh

Vách đá tại Mũi Đại Lãnh

View
Hải đăng Mũi Đại Lãnh, Phú Yên

Hải đăng Mũi Đại Lãnh, Phú Yên

View