Tag: Quan 1

Saigon Center

Saigon Center

View
Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City

View
Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

View
Cầu Ba Son vắng người

Cầu Ba Son vắng người

View
Empress Tower

Empress Tower

View
Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành

View
Bitexco nhìn từ đường Nguyễn Huệ

Bitexco nhìn từ đường Nguyễn Huệ

View
Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành

View
Tòa nhà Bitexco

Tòa nhà Bitexco

View
Cổng chính chợ Bến Thành

Cổng chính chợ Bến Thành

View