Tag: Quang Nam

The Ba Mu Temple Gate In Hoi An

The Ba Mu Temple Gate In Hoi An

View
Chùa Cầu Hội An

Chùa Cầu Hội An

View
Quần thể Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

Quần thể Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

View
Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

Tháp Chàm ở Mỹ Sơn

View
Tháp chàm rêu phong phủ khắp

Tháp chàm rêu phong phủ khắp

View
Tàn tích Tháp Chàm trên đồi xanh

Tàn tích Tháp Chàm trên đồi xanh

View
Tòa tháp cổ của vương triều Champa

Tòa tháp cổ của vương triều Champa

View
Tháp Chàm cổ kính giữa rừng xanh

Tháp Chàm cổ kính giữa rừng xanh

View
Chòi xanh trên tường đá

Chòi xanh trên tường đá

View
Cây xanh trên đá

Cây xanh trên đá

View